Totalentreprenader

Som kund skall du bara behöva vända dig till en part när du t.ex. skall bygga om.

Kontakta oss! Vi samordnar hela arbetet med elektriker, VVS-montörer, mattläggare, snickare m fl. Vi har kunskapen och ett brett nätverk av entreprenörer som vi samarbetar med.