Plåtfasader och plåttak

Det finns flera alternativ att ta hand om flagnande plåttak och fasader. I flertalet fall behöver man inte byta ut det gamla utan man kan genomföra en renovering med mycket bra resultat.