Industrimålning

Vi målar även på tyngre områden inom industrin, såsom produktionslokaler utan att driftstopp blir nödvändigt. Vi utför även epoximålning och målning av bilgarage, dammbindning och antistatgolv samt högtryckstvätt/blästring.