Fasadrenovering

Vi har erfarenhet av olika typer av fasadarbeten. Några exempel är tilläggsisolering, kalkputs, silikatmålning, målning av plåtfasader och träfasader. Vi har dessutom, under de senaste åren, skaffat oss bred kompetens inom putsfasadrenovering och betonglagning/underhåll samt hydrofoberingsåtgärder för att minska risken för sönderfrysning av tegelfasader.

 

Balkongrenovering

Även en mycket sliten balkong kan bli som ny!
Vi renoverar era balkongplattor. Vi byter också balkongräcken eller renoverar befintliga.

 

bild-balkongrenovering-elektroden