Antikvariskt och Dekorativt måleri

Det finns en rad tekniker som innefattas av Antikvariskt- och Dekorativt måleri, bl a marmorering, ådringsmålning och lasering, kyrko- och allmogemåleri samt konservering/renovering. Antikvariska restaureringsarbeten och arkitektbundet måleri hör också hit. Här krävs lång erfarenhet och mycket träning. Vi har målare som behärskar gamla målningstekniker och tar till vara på tradition och seder.