Tjänster med garanti

Vi underhåller er fastighet!

Vi sätter färg på och förgyller tillvaron.

“Att måla är inte en kostnad, det är en långsiktig investering”

Att underhålla är miljöeffektivt på både kort och lång sikt, en investering för framtiden!

– Förläng livslängden på tegelfasader med 30 år – laga frostskadat tegel och hydrofobera!
– Energibesparing vid isolering av putsfasader sänker räntekostnaden vid investering!
– Vi besiktar era fasader och balkonger och lämnar åtgärdsförslag!
– Klottersanering – det effektivaste sättet att bekämpa klotter!

Garantier

Vi har gjort en kvalitetssatsning genom att utbilda vår personal i garanterade målningssystem och anslutit oss till Branschgaranti AB. Genom denna satsning kan vi erbjuda våra företagskunder förlängd garantitid på upp till 10 år. Garantin är företagsoberoende vilket innebär att om vi av någon anledning inte skulle finnas kvar vid en eventuell reklamation träder Branschgaranti AB in i vårt ställe och tryggar den lämnade garantin.

branschgar
På Branschgaranti’s hemsida hittar du förslag på arbetsbeskrivningar, utförandeanvisningar och mer information om våra funktionsgarantier. Klicka här.

 

 

 

Att köpa måleri av oss har nu blivit ännu tryggare för dig som privatperson. Vi har, genom Målaremästarna, infört en Nöjd-Kund-Garanti som alla medlemsföretag står bakom. Det innebär att du har en extra garanti i två år på utfört arbete. Vad innebär garantin för dig som konsument, läs mer här.

Besiktning av måleriarbeten

Målaremästarna har, tillsammans med ett flertal organisationer, tagit fram en besiktningsanvisning som är tänkt att vara ett verktyg och hjälpmedel för besiktningsmän, arkitekter, hantverkare, beställare såsom exempelvis konsumenter och andra rådgivare. Läs mer här!