Fasadarbeten, Kvarteret Lyckan

Fasadarbeten, Kvarteret Lyckan, Storgatan, Sundsvall