Restaurering och konservering, Kvarteret Glädjen

Restaurering/Konservering Trapphus, Kvarteret Glädjen, Storgatan 34

Lars Sjögren Målare i samarbeten med Länsmuséet Västernorrland.

Kort historik

Bernska huset uppfördes år 1893, arkitekt var den i Sundsvall så kända Gustav Hermansson. Det blev ett av de dyraste privathusen i Sundsvall efter branden och det uppfördes i 3 våningar samt inredd vind. Målningarna i det rikt dekorerade trapphuset är utförda av dekorationsmålare från Grabows ateljé i Stockholm. Underarbeten utfördes av Sundsvallsfirman Strömstedt & Liljeqvist.

Utförda arbeten i trapphuset

Vid renoveringen 1976 målades väggfyllningar om med alkydoljefärg i kulörer som avviker ifrån originalet. Januari 2009 startade arbetet med att rekonstruera måleriet med handstöpplad linoljefärg i originalkulörer. Originaldekorationer som ej övermålats konserverades av Länsmuseet i Västernorrland. Länsmuseet och Lars Sjögren Målare har för övrigt ett etablerat samarbete vad gäller arbeten i kutlutminnesskyddade miljöer.

Läs artikel publicerad på dagbladet.se 30 mars 2009: länk till artikel